Odborné poradenské a technické služby

mouka2

Odborné poradenské a technické služby jsou zaměřeny do oblasti zpracování obilovin počínaje jejich posklizňovým ošetřením, skladováním a mlýnským zpracováním, až po výrobu v pekárnách, těstárnách a dalších provozovnách, které zpracovávají mouku. Nabízí se analýzy, návrhy technologie, projekce a zprostředkování realizace staveb, dodávek a montáží. Další specifickou oblastí poradenských služeb je příprava firem na certifikace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin podle norem ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRS, ISO 14000 pro oblast životního prostředí a GMP+ pro bezpečnost krmiv, případně ISCC EU z hlediska udržitelné biomasy.