Finanční poradenství

penize

Samostatnou službou je rovněž finanční poradenství. Zde se nabízí zpracování analýz, podnikatelských záměrů a návrhů na financování. Především jde o financování investic. K tomu je možné zpracovávat žádosti o dotační podporu ze strukturálních fondů EU, řízení realizace a administrace projektů.